Ablaciju retine mogu uzrokovati male naprsline, rupture koje se stvaraju na retini, najčešće na njenoj periferiji. Kroz njih prodire tečnost, akumulira se ispod retine i odlučuje je od njene baze. U samom početku pacijenti mogu primetiti svetleće i sivkaste tačke na periferiji očnog polja. Ako se to pojavi, pacijent mora biti što pre pregledan kod oftalmologa.